Utmarksvägen 3 - 97434 Luleå 0920-221723 070-3605700 utmarken@gmail.com

  Till maskinen finns en vanlig grävskopa, kabelskopa, planeringsskopa samt tjälkrok.

  Exempel på maskinens användningsområden:

  • Dränering
  • Kabelgrävning
  • Anläggning av mark-/jordvärme
  • Anläggning av husgrund
  • Mindre schaktarbeten
  • Trädgårdsanläggningar
  • Plattsättningar
  • Parkanläggningar