TILLBEHÖR

DJUPSKOPA
Tandad djupskopa.

TILTBAR PLANERINGSSKOPA
Den här skopan passar bra till planering av ytor, rensning av diken, materiallastning och släntning.

KABELSKOPA MED SLÄTSTÅL
Perfekt för grävning av kabeldiken eller häckdiken.

BRYTKROK
Används bland annat för att ta upp stubbar.